ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Díky dlouhodobé spolupráci v této oblasti máme již řadu zkušeností a dokážeme se přizpůsobit požadavkům zákazníka. Klademe velký důraz na komunikaci se zákazníkem a snažíme se o co největší transparentnost vztahů.

Klademe velký důraz na kvalitu úklidu, která je zajištěna vícestupňovým kontrolním systém prováděných činností. Úklidové služby poskytujeme v souladu s platnými normami a podmínkami smlouvy. Vedeme povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnuté se zákazníkem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy. Používáme pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady a jejich výkon příslušné činnosti je v rozsahu a dle úrovní stanovených právních předpisů. Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s předpisy BOZP a PO a v souladu s pokyny zákazníka. Všichni naši zaměstnanci mohou svou bezúhonnost doložit čistým trestním rejstříkem a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce.

úklid sněhu

V rámci našich služeb zajišťujeme také kompletní úklid sněhu včetně posypu technickou solí nebo pískem. Provádíme jednorázový i pravidelný úklid a zcela se přizpůsobujeme požadavkům klienta. Odklízení sněhu je nutné během sněžení a tuhé zimy.

Pokud se chcete zbavit problémů s odklízením sněhu, využijte našich služeb!

odklízíme

malá parkoviště

malé plochy

prostory před bytovými domy

příjezdové cesty

chodníky

© 2015